Informatyka
Przedmiotowy system oceniania- zajęcia komputerowe
Regulamin pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

  1. Nie rozłączać żadnych przewodów
  2. Nie pijemy i nie jemy w pracowni komputerowej
  3. Nie ściągamy nielegalnych programów
  4. Nie włączamy żadnych programów bez pozwolenia nauczyciela
  5. Nie chodzimy po sali